top of page

MISSIE

Aan de toekomstige nood aan nieuwe grondstoffen, wil STEP Consulting, héél business gericht, creatief en innovatief een oplossing bieden.

Hiervoor wordt beroep gedaan op afvalstoffen en bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie om deze nieuwe grondstoffen te produceren.  

Veelal wordt hiervoor een synergie gezocht met één of meerdere partners in binnen- en buitenland.

Naast het creëren van circulaire economie, is STEP actief in algemeen management en sales.

Vele jaren ervaring in afvalstoffen en sales, bieden me de mogelijkheid deze kennis met u te delen en u bij te staan in de ontwikkeling van uw recyclageactiviteiten.

Stefan Peeters
Bestuurder
bottom of page