top of page

KLANTEN

Klanten waarmee STEP in aanraking komt zijn heel divers en hebben vaak te maken met niet-gevaarlijke afvalstoffen. 

In vele segmenten van de afval recyclage kan STEP een interessante partner zijn om een bepaalde economische activiteit te helpen ontwikkelen  :

 • Bodem & bagger

 • Slibs (boorslib, waterzuiveringsslib, metaalslib,...)

 • Olieverontreinigde afvalstoffen

 • kwikhoudende afvalstoffen 

 • Fluor- en zwavelhoudende afvalstoffen 

 • Plastiek 

 • Gemengd afval 

 • Rubber 

 • Ferro & non ferro 

 • Assen

 •  ....

bottom of page