top of page

Algemeen verleent STEP zijn diensten in Europa. Andere regio's kunnen afhankelijk van de vraag bekeken worden.

  • Evaluatie afvalstoffen voor creatie van nieuwe grondstoffen & haalbaarheidsstudie

  • Ontwikkeling & engineering nieuwe grondstoffen

  • Marktonderzoek nieuwe grondstoffen

  • Opmaak businessplan voor productie van nieuwe grondstoffen

  • Consulting in afvalprojecten (landfill mining, saneringsprojecten,...)

  • Sales van afvalstoffen & grondstoffen

  • Management dienstverlening : algemeen, operationeel,...

DIENSTEN

bottom of page